lundi 4 janvier 2016

Sách Cam Kết
Cam Kết

ClefsduFutur France
Được Trần Thuật vào Đông Chí 2015

22 décembre 2015
Con ở trước mặt Ta và Chúng Ta tiếp tục Văn Phẩm.
Con ở trước mặt Ta cao cả hơn Ta trong Áo Dài Ánh Sáng của con.
Con là Đấng Christ được hiện thể cùng các con người, đối với Chúng Tôi con là ái nữ của Jésus mà CHRIST đã chọn trong kỳ hạn Trở Thành Chuẩn Nhận để truyền đạt sự Giáo Dục Mới. Con không có sự nghi ngờ nữa. Con có tất cả sự dễ dàng để «thông dịch» trong một khoảnh khắc Lời Nói Ta là Năng Lượng của Ý Chí và của Chủ Ý trong Thiên Cơ, được kiến tạo trước với ân cần. Tại đây không có thời gian để mất, thời gian bị mất. Tất cả đều là tức thì chừng ấy Chúng Ta đã được kết hợp trong Thiên Cơ, ở trên vật chất trí tuệ của con người, trong sự Thuần Khiết Thánh Đoàn, địa điểm Thiêng Liêng, cõi giới thượng đẳng.

Sẽ không có sự lặp lại, sẽ không có sự giảng giải, sẽ chỉ có Năng Lượng trong sự Chiến Thắng thôi, trong Ý Chí của môn đồ hiệp sĩ tự nâng lên.

Không có sự thăng thượng, không mối liên kết đến Chúng Tôi, Thánh Đoàn, không sự chiến thắng.


Ta cung hiến tiếp theo tại đây ở quyển Sách Thứ Nhất : Giáo Dục trên Ý Chí và sẽ tiếp tục cho đến sự thoát trần của SL. Vào lúc đó các tiến triển hệ trọng sẽ đã được thực hiện và sự Tùy Tùng của Ta sẽ đã là sự trợ giúp quí báu trong trận đấu mà các con dìu dắt chọi với chính các con và thế gian bên ngoài.


Ta đến chứng kiến các con, Ta trở lại hướng các con để cho các con có được sức mạnh khắc chế những gì làm đêm tối Địa cầu từ lúc các sinh hóa đầu tiên : sự đấu tranh của thiêng liêng chọi lại vật chất bị ô nhiễm bởi ý chí không được nâng cao.
Cuộc đấu tranh xong xuôi. Sự Chiến Thắng đã được trình tự, nhưng không có sức mạnh, các con không có khả năng gì cả.
Ta trở lại hướng các con để ban các con sự gan dạ trong tranh đấu, để phòng giữ sự quang đãng trong bão tố, để phòng giữ mục đích trước mặt các con.
Đêm tối là trù mật. Đêm tối đã bị đặt đầy sự giảo quyệt, cạm bẫy, và không có Chúng Tôi, không có sự Hiện Hữu của Chúng Tôi, không một tinh tú không thể thấy.
Cầu mong quyển Sách này được coi như các quyển khác, trên bàn đầu giường của các con. Đây là sự liên kết của các con, sự hợp nhất của các con với Ta, với Thánh Đoàn, với Đấng Christ Ngài có trọng trách nâng cao nhân loại-linh hồn cho sự Vinh Quang cao cả hơn của y và sự Bình An của y.
Các từ nhập đề đầu tiên đặt cuộc xét xử bởi linh hồn và bởi ý chí của tâm thức phàm nhân.


Sự Cam Kết là ở tâm của hành giả. Linh hồn cũng giao đấu để khắc phục vật chất trí tuệ : nơi biểu lộ của y. Phát giác linh hồn trong tiếng nói của phàm nhân là mục đích.
Tiếp tục sẽ là chủ đề của Sách 2 : « Công Trình của linh hồn ». Đây công trình thực sự của linh hồn trên Địa cầu, trong giai đoạn nguy ngập đặc biệt này. Và Chúng ta sẽ kết thúc trên sự truy cứu của « sự Hợp Nhất » hoặc sự Quân Bình Hoàn Hảo.


Tất cả Văn Phẩm đều đã được kiến tạo trên Định Luật Năng Lượng, trong Khoa Học Năng Lượng và không một từ – hoặc nốt nhạc – đã không được chọn lựa « với ngẫu nhiên », Có sự thích ứng trường trì với SL, qua SL trong sự Hợp Nhất cho Chúng Tôi một đặc điểm : Kế Hoạch thiêng liêng. Đừng kiếm cách phân tích mà thu nhận và kết hợp các con để tạo ra năng lượng tích cực : đi đến sự cam kết. Sau đó trong một lần thứ hai, rồi sau một lần đọc thứ ba, các con sẽ khám phá ra Ý Trí được ẩn, một Ý Trí mới và các con nâng cao trong sự Hợp Nhất được Thực Tại hóa.
Các con sẽ không cảm thấy tất cả cùng ngày : sức mạnh hành động và sự thành tựu. Chính các con phải đi đằng trước các hành vi qua Ý Chí mà Ta chuyển di các con và mà SL chuyển di thần lực Tinh Thần của Christ, Năng Lực của Ngài, Hiện Hữu của Ngài.


Các con đã được trang bị để đương đầu đến sự chiến thắng bắt đầu trong sự tranh đấu khó đương nổi trong vật chất vật lý thấp nhất : cái từ sự tranh đấu trong chiến tranh của kim thuộc và của sắt, trong chiến tranh của các cơ thể suy nhược qua sự ô nhiễm tổng quát, qua sự hư hỏng biến tại.
           Sự trợ giúp của Ta là Tất Yếu.
Sự đọc Sách sẽ ban các con sức mạnh đến các con ngày hôm nay được viết vào 2015 và đến các Thế Hệ tương lai sẽ trích rút ra nơi đây Nguồn Gốc của Giáo Dục Mới qua Năng Lượng của Christ, Hiện Hữu của Ngài. SL là người duy nhất có khả năng truyền đạt các con tất cả các Văn Phẩm Thánh Đoàn. Chị là Đại Diện duy nhất của Ta. Nhận biết điều này.
Cho không một ai không được sai lầm đòi quyền mang Lời Nói Ta khác hơn SL chị Đại Diện Tất Cả Chúng Tôi.
Chúng Tôi chứng tỏ với Chị sự Biết Ơn của Chúng Tôi và là ở sự xắp xếp của Chị cho tiếp tục cứu xét sự Giáo Dục Mới, đến các câu hỏi đặt ra.
Chúng Tôi ở trong sự Giáo Dục sống động lột lớp màn trong sự đã từng trải của Chị, trong lịch sử của con người và sự cần hiểu biết của họ, để phù hợp theo.
Đây là lý lẽ của 17 năm cuộc đời làm việc mà SL sẽ cung hiến đến nhân loại, để neo chặt Thiên Cơ, Định Luật Năng Lượng trong các tâm thức linh hoạt của con người : nhân loại Mới.


Đâyqua Chị, cho các con mà Ta trần thuật, mà Chúng Tôi cùng trần thuật trong sự Hợp Nhất Toàn Thiện của hai Năng Lượng C1-C2 Ý Chí và Bác Ái.
Quyền Lực Thiên Cơ là trong các từ, trong sự hòa hài của các từ, trong sự chọn lựa các ngôn từ. Đây là sự Thông Tuệ của linh hồn không thể so sánh. Chính là Chứng Cứ thiêng liêng.
Đi các môn đồ của Ta
Cầu mong sức mạnh ở cùng các con
Ở sự học vấn của Sách
SL cùng MM, 22.12.2015


***
*


Sự Cam Kết

Chân sư Mauria


Chúng Ta đã viết bài mở đầu, Chúng Ta bắt đầu.

Chúng Ta sẽ viết xong trong một tuần Trăng.


1

Từng từ được phát âm là vĩnh viễn trong thể thức của nó, trong năng lượng của nó, trong điểm đụng của nó trên thế gian. Nó hiệp lực đến sự tăng thêm những chuyên chú hoặc ngược lại làm tiêu tan chúng.


2

Từng từ, từng tư tưởng, hành vi là chủ ý trong mục đích hợp nhất hoặc đối lập nó. Không có hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn là vĩnh viễn.


3

Tâm thức là chịu trách nhiệm, phàm ngã hoặc linh hồn, phàm ngã và linh hồn.

Các con là tâm thức và chỉ có lời bào chữa vì sự vô tri tạm thời thôi. Đây là trận đấu của linh hồn trong phàm ngã. Đây là sự tiếp cận của điều hòa hài cùng hành giả.


4

Ta gởi đến linh hồn và đánh thức y.

Ta lay chuyển tâm thức qua Bác Ái.

Ta thúc giục đến hành động : sự nẩy nở của trí tuệ thiêng liêng cùng sự cảm giác của ý chí.


5

Ý Chí của Ta là Cái của Christ, của Kế Hoạch thiêng liêng, của Thánh Đoàn. Không có sự khác biệt, đồng đều trong Thiên Cơ. Chúng Ta tất cả hiệp lực đến sự Hợp Nhất Huyền Không con người-Địa cầu-Vũ Trụ.


6

Bản Dự Kiến-Địa cầu là Tác Phẩm Huyền Không từ Cội Nguồn và Nguồn Gốc của sự Sáng Tạo của Địa cầu, khi trước của Thái Dương Hệcủa Đấng Cao Cả ở nơi Trung Tâm.


7

Sự Kiến Tạo của con người đi theo sự bài trí Huyền Không, các Quy Luật của Y, Lịch Pháp của Y, Chúng Tôi đang ở trong sự Thành Công của Thiên Cơ bởi vì tất cả đã được cung hiến đến con người : sự phóng thích của Địa cầu, Che Chở và Cứu Chữa.8

Địa cầu cơ thể sống động của nhân loại.


9

Các con không thể hoạt động mà không bao gồm Địa cầu ở từng bước.
Các con không thể hít thở mà không kết hợp các con đến không khí, đến sự Hô Hấp của y, đến các cơ thể vật chất và tế vi của y.


10

Hữu Hình và Vô Hình là một, cái một là sự biểu lộ bởi cái kia khi cái kia là Chủ Ý.


11

Đây là cái nhịp của các ngày kiến tạo các con.
Đây là sự chín chắn của các con là cái ngưỡng.
Đâyquyền lực của linh hồn trong mình khắc chế sự chất vấn, cái chắn của trí tuệ.


12

Chỉ có một tính khả năng trước mặt các con : lời nói linh hồn. các người phát sinh linh hồn, các người không trở thành y.


13

Các con đã có thời gian bố trí : làm mạnh thêm linh hồn ở trong chúng con qua kinh nghiệm. Mỗi người đã có sự thử thách của y. Kinh nghiệm đã là sự tấn ích. Sự ra đời của chiến sĩ đã được thực hiện.


14

Công việc ở nội tâm : với tâm thức của y. Sẽ không ai cung hiến các chìa khóa. Sự lựa chọn là thầm kín.

Hơi Thở là Hợp Nhất.
còn tiếp theo...Liên kết :     http://www.clefsdufutur-france.fr/
                      http://clefsdufutur-jeunesse.fr/ 
                      http://www.clefsdufutur.fr/                  
                      http://cacchiakhoachotuonglai.blogspot.com/ 
                      http://tuonglaidotinhthuong.blogspot.com/
                 http://tonglanhthienthan.blogspot.com/
                 http://sachychi.blogspot.no
                 http://giaoducmoi.blogspot.no
                 http://coeursunisaufuturjuste.blogspot.no/
                 https://www.facebook.com/dinminhieu/

những câu hỏi :  dinminhieu@gmail.com
CLEFSDUFUTUR France 
Pour la Victoire de la France 
COL DU FEU – 210, route de Très-le-Mont – 74470 LULLIN – FRANCE
A.loi.1901 : W783002696 Siret 531 080 497 00039 APE 9499Z 
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr